Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Udmeldelse

Udmeldelse

Hvis du melder dig ud:

  • mister du retten til bistand
  • har du ikke længere mulighed for at deltage i kurser, temadage mv.
  • mister du adgang til DTPnet
  • modtager du ikke længere medlemsbladet Tandplejeren
  • kan du ikke være medlem af foreningens udvalg

Vær opmærksom på:

  • at din erklæring skal være modtaget med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fristerne er: 30. november, 28. februar, 31. maj og 31. august
  • at du ved evt. genindmeldelse har karantæne i seks måneder, hvori der ikke ydes medlemsassistance

Som et led i den løbende udvikling af service overfor medlemmerne, må du meget gerne begrunde din udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt.