Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Kontingent

Kontingent

2. kvartal 2019

Ordinært medlem 1.462 kroner
Fuldtidsledig medlem 731 kroner*
Passivt medlem med forsikringer 441 kroner
Passivt medlem uden forsikringer 310 kroner
Studenter 174 kr. (De tre første måneder er gratis**)

* Fuldtidsledige kan få reduceret det ordinære kontingent med 50%.

** De tre første måneder er gratis for studerende ved indmeldelse inden den 1. marts i  afgangsåret.

Ordinært medlemskab

Ordinært medlemskab er for tandplejere med dansk autorisation fra Sundhedsstyrelsen og arbejde i Danmark i tandplejerfaget. Ordinært medlemskab giver adgang til alle DTPs ydelser, herunder valgret og valgbarhed til de besluttende organer i DTP samt adgang til faglig assistance omkring løn- og ansættelsesforhold. Hjælp til lønforhandling og vejledning om dine arbejdsvilkår m.v. kan ydes efter 6 måneders medlemskab (karens). Som ordinært medlem er du omfattet af en gruppeulykkesforsikring samt en gruppelivs/kritisk sygdoms forsikring.

Passivt medlemskab

Passivt medlemskab kan kun opnås af tandplejere, som arbejder uden for tandplejerens erhvervsområde og/eller overenskomstområde, dvs. arbejder i udlandet eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Passivt medlemskab kan vælges med eller uden de forsikringer, der gælder for ordinære medlemmer og studentermedlemmer.

Tandplejere på barsels- eller forældreorlov eller på ledighedsdagpenge efter dagpengelovens regler betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet.

Passivt medlemskab giver adgang til papirudgaven af medlemsbladet Tandplejeren.

Tandplejere i udlandet har yderligere adgang til tandplejernes medlemsweb DTPnet og en elektronisk udgave af medlemsbladet.

Studentermedlemskab

Som studentermedlem i Danske Tandplejere har man mulighed for at få hjælp i form af juridisk rådgivning i foreningen, når man er færdiguddannet tandplejer. Det kræver dog, at man har været medlem pr. 1. oktober året før, man er færdig på studiet. Et eksempel herpå er, at man som 3. årsstuderende skal melde sig ind i foreningen senest den 30. september, når man dimitterer den efterfølgende sommer.

Karensperioden gælder ikke kontraktgennemgang og heller ikke lectures og andre aktiviteter på studiet. Både som medlem og studentermedlem af Danske Tandplejere er der dog en række yderligere fordele, som man kan nyde godt af, samtidig med at man understøtter fagets og sin egen udvikling.

Nedsat kontingent for fuldtidsledige

Fuldtidsledige medlemmer kan få reduceret kontingentet med 50 % af prisen på et ordinært medlemskab. For at få nedsat kontingent skal den fuldtidsledige senest den 1. i måneden forud for et betalingskvartal sende ledighedserklæring fra a-kassen til Dansk Tandplejerforening.

Medlemmet vil det efterfølgende kvartal automatisk overgå til ordinært kontingent, medmindre ny dokumentation for fuldtidsledighed er modtaget. Det sikrer, at medlemmet ikke kommer bagud med kontingentbetalingen.