Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Kontingent

Kontingent

4. kvartal 2017

Ordinært medlem 1.444 kr.
Fuldtidsledig medlem 722 kr.*
Passivt medlem med forsikringer 434 kr.
Passivt medlem uden forsikringer 305 kr.
Studenter 172 kr. (De tre første måneder er gratis**)

* Fuldtidsledige kan få reduceret det ordinære kontingent med 50%.

** De tre første måneder er gratis for studerende ved indmeldelse inden den 1. marts i afgangsåret.

Ordinært medlemskab

Ordinært medlemskab er for tandplejere med dansk autorisation fra Sundhedsstyrelsen og arbejde i Danmark i tandplejerfaget. Ordinært medlemskab giver adgang til alle DTPs ydelser, herunder valgret og valgbarhed til de besluttende organer i DTP samt adgang til faglig assistance omkring løn- og ansættelsesforhold. Hjælp til lønforhandling og vejledning om dine arbejdsvilkår m.v. kan ydes efter 6 måneders medlemskab (karens). Som ordinært medlem er du omfattet af en gruppeulykkesforsikring samt en gruppelivs/kritisk sygdoms forsikring.

Passivt medlemskab

Passivt medlemskab kan kun opnås af tandplejere, som arbejder uden for tandplejerens erhvervsområde og/eller overenskomstområde, dvs. arbejder i udlandet eller ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Passivt medlemskab kan vælges med eller uden de forsikringer, der gælder for ordinære medlemmer og studentermedlemmer.

Tandplejere på barsels- eller forældreorlov eller på ledighedsdagpenge efter dagpengelovens regler betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet.

Passivt medlemskab giver adgang til papirudgaven af medlemsbladet Tandplejeren.

Tandplejere i udlandet har yderligere adgang til tandplejernes medlemsweb DTPnet og en elektronisk udgave af medlemsbladet.

Studentermedlemskab

For studerende ved tandplejerskolerne i København og Århus. Studentermedlemskab giver i lighed med ordinært medlemskab adgang til alle DTPs ydelser, dog har studentermedlemmer kun stemmeret til studentermedlemmernes plads i Hovedbestyrelsen, men er i øvrigt valgbare til udvalgsposter. Studentermedlemskab giver adgang til studieforsikring hos RUNA med 50 % rabat på  indbo- og rejseforsikring samt 25 % på ulykkes,  bil-, motor-, cykel- og knallertforsikring. Læs om flere medlemsfordele

Nedsat kontingent for fuldtidsledige

Fuldtidsledige medlemmer kan få reduceret kontingentet med 50 % af prisen på et ordinært medlemskab. For at få nedsat kontingent skal den fuldtidsledige senest den 1. i måneden forud for et betalingskvartal sende ledighedserklæring fra a-kassen til Dansk Tandplejerforening.

Medlemmet vil det efterfølgende kvartal automatisk overgå til ordinært kontingent, medmindre ny dokumentation for fuldtidsledighed er modtaget. Det sikrer, at medlemmet ikke kommer bagud med kontingentbetalingen.