Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Overenskomster

Overenskomster

Dansk Tandplejerforening varetager tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn og arbejdsvilkår og har forhandlingsretten på de områder, hvor tandplejere har en overenskomst med arbejdsgivere.

Dansk Tandplejerforening er med i Sundhedskartellet, som er forhandlings- og samarbejdsorganisation for knap 100.000 ansatte i sundheds- og socialsektoren.

Det offentlige arbejdsmarked

Overenskomst med KL, 2015 til 2018

Lederoverenskomst med KL, 2015 til 2018

Overenskomst med Danske Regioner for ikke-ledende tandplejere, 2015 til 2018

Overenskomst med Danske Regioner for ledere, 2015 til 2018

Det private arbejdsmarked

Overenskomst med Tandlægeforeningen, 2017 til 2020

Privatpraktiserende tandplejere