Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Publikationer

Publikationer

Dansk Tandplejerforening stiller følgende publikationer til rådighed gratis. Indholdet er forfattet af tandplejerne i foreningens kommunikationsudvalg i samarbejde med andre tandplejere. Diabetespjecen er udarbejdet i samarbejde med Diabetesforeningen og Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker.

Publikationerne er gratis takket være sponsorer, som bidrager til tryk og distribution.

Pjecerne kan downloades nedenfor. Bestil publikationerne ved at skrive ønsket antal og modtager til info@dansktp.dk

Hold din mund – sammen med din tandplejer

 

Parodontitis – de løse tænders sygdom

 

Pas på din tænder ved kemoterapi

 

Dine tænder – når du bruger psykofarmaka

 

Sunde tænder og mund ved diabetes