Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

www.omsorgstandpleje.org
For ældre der er eller gerne vil visiteres til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden har til formål at sikre ældre borgere gode, sunde tænder og god mundhygiejne hele livet ved at give information om og praktisk vejledning i tandpleje. Hjemmesiderne retter sig mod  ældre borgere selv, deres pårørende og det plejepersonale, der i nogle tilfælde hjælper borgeren med den daglige hygiejne.

Ældre i dag bevarer flere af deres naturlige tænder end før (færre har helproteser), og udviklingen i tandsundheden i Danmark har betydet, at mange af os med rette kan forvente at bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem baseret på vores egne naturlige tænder.

Men egne naturlige tænder kræver regelmæssigt tandeftersyn og daglig tandpleje, ikke mindst i lyset af at der er en direkte sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og flere almensygdomme som diabetes 2, lungesygdomme og hjerte-/karsygdomme. Og man ved, at den negative sammenhæng koster liv blandt ældre, der i forvejen er svagelige. Eksempelvis kunne 10% af dødsfaldene blandt ældre, der blev hospitalsindlagt på grund af  lungesygdomme,  være undgået med en god mundpleje.