Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
HIV og AIDS

HIV og AIDS

En hiv-diagnose vender i mange tilfælde op og ned på hele tilværelsen. Når det handler om tandpleje, melder der sig måske også mange nye spørgsmål.

Er der smittefare forbundet med
behandling på en tandklinik?

Hvis du selv er hiv-smittet, har du sikkert allerede vænnet dig til at være opmærksom på, hvordan du omgås andre mennesker. Du har sandsynligvis også mødt megen uvidenhed omkring, hvordan hiv smitter. Når du besøger din tandplejer eller tandlæge indebærer det, at du er i meget nær kontakt med denne person, og der vil ofte være blødning fra din mundhule.

Selv om der er en teoretisk mulighed for overførsel af smitte ved besøg hos tandplejeren, er der endnu aldrig blevet rapporteret om tilfælde, hvor HIV-smitte er blevet overført direkte fra patient til behandler eller indirekte fra patient til patient. På verdensplan er der kun rapporteret nogle få hundrede tilfælde indenfor hele sundhedssektoren, hvor sundhedspersonale (fortrinsvist laboranter og sygeplejersker) er blevet smittet med hiv igennem deres arbejde. Der er dog ikke blevet rapporteret om nye tilfælde siden år 2000. Dette hænger sammen med de meget strenge hygiejneforskrifter, som er blevet indført på alle behandlingscentre, der håndterer blod og serum.

På en tandklinik er alle instrumenter, som anvendes i din mund renset, desinficeret og steriliseret. Efter dit besøg, bliver alle instrumenter igen steriliseret og klinikkens overflader bliver desinficeret med et bakteriedræbende middel.  Din tandplejer/tandlæge er opmærksom på, at hun sagtens kan have en patient med en smitsom sygdom i stolen, uden at vedkommende selv er klar over det eller oplyser det. Hygiejnemæssigt bliver alle patienter derfor behandlet efter samme høje standarder. For at beskytte sig selv, vil behandleren desuden som regel rutinemæssigt bære handsker, ansigtsmaske og evt. beskyttelsesbriller ved alle patienter.

Behøver jeg fortælle, at jeg har HIV?

Nej, du er ikke forpligtet til at fortælle din behandler om din hiv-status. Der er dog mange gode grunde til at vælge at gøre det alligevel. HIV giver ofte problemer i mundhulen. Især dine slimhinder kan være påvirket af sygdommen, og du har derfor et særligt behov for hjælp til forebyggelse og/eller lindring af disse symptomer. Samtidig er behandleres kendskab til din sygdom med til at beskytte dig mod fejlbehandling, der kan have store konsekvenser, hvis dit immunforsvar er svækket. Blandt de slimhindesygdomme, som ofte ses i munden på hiv-smittede er:

  • Svampeinfektioner
  • Herpes
  • After (blister)
  • Nekrotiserende gingivitis (en særligt alvorlig form for tandkødsbetændelse)
  • Neoplasmer (tumorer)

Hvis du oplever ubehag eller belægninger på dine slimhinder, er det vigtigt at kontakte din tandklinik for at få en nøjagtig diagnose. Visse infektioner skal behandles medicinsk, imens andre tilstande kan afhjælpes og forebygges ved god mundhygiejne og regelmæssig tandrensning hos din tandplejer. Det er også vigtigt, at du fortæller din behandler om evt. medicinforbrug. Disse oplysninger kan nemlig have betydning for valg af behandling,  især hvis der skal lægges bedøvelse eller anvendes andre medikamenter.

Kan jeg stole på, at min behandler
overholder sin tavshedspligt?

Ifølge loven om tavshedspligt § 23 stk. 1 har du som patient krav på, at “sundhedspersoner (herunder også tandplejere og tandlæger og klinikassistenter) iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.” Både tandplejere og tandlæger er i deres uddannelse trænet til at tage deres tavshedspligt meget alvorligt og vil i princippet ikke dele oplysninger om dine helbredsforhold m.v. med udenforstående.

AIDS-Fondets hjemmeside