Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Tilskud ifølge lov om aktiv socialpolitik

Tilskud ifølge lov om aktiv socialpolitik

Brugerbetaling og tilskud til tandbehandling ifølge lov om aktiv socialpolitik

§82a
Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælps-
niveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2
For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100% af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4
For personer, som er 25 år eller derover (…) ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65% af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.