Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler
Tilskud til grønne, gule eller røde patienter

Tilskud til grønne, gule eller røde patienter

Inddelingen af patienter i grønne, gule og røde skal bruges, når tandplejeren skal fastlægge, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne.

Hvornår er du grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandplejer/tandlæge med 12-24 måneders mellemrum. I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter én gang om året. Derudover får du tilskud til en undersøgelse og de røntgenbilleder, der er nødvendige for undersøgelsen.

Hvornår er du gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule i øvrigt. Som gul patient skal du sammen med din tandplejer/tandlæge planlægge, hvordan dine tænder og mund kan blive sunde, så du kan blive en grøn patient. Du vil blive indkaldt i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din tandsygdom, og du får tilskud til de nødvendige undersøgelser og behandlinger.

Hvornår er du rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og din tandplejer/tandlæge vurderer, at det er rigtig vanskeligt for dig at ændre dine vaner og mundhygiejne og derfor har behov for hyppige besøg på tandklinikken. Tandplejeren/tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end hvis du var en gul patient. Der er tilskud til de nødvendige forebyggende. undersøgende og kontrollerende behandlinger, herunder tandrensninger.